Generacje Komputerów

thumb image

Generacje Komputerów


Poziom historycznego rozwoju komputerów, jedna z umownych typologii dotyczących sprzętu komputerowego, opierająca się na dominującej w danym okresie charakterystyce parametrów technicznych podstawowych elementów komputera, głównie obwodów – z których zbudowany jest komputer, jego pamięci operacyjnej i pamięci zewnętrznej, oraz określenia przez to generalnej tendencji rozwojowej sprzętu w tym okresie.

Granice poszczególnych generacji uważa się za płynne z powodu długoletniej koegzystencji maszyn starszych i nowszych generacji. Na ogół przyjmowany jest podział na pięć generacji.- Niektórzy podają jeszcze generację „0” opartą na przekaźnikach przed pojawieniem się uniwersalnych elektronicznych maszyn cyfrowych.

I generacja (1944-1955) – maszyny zbudowane z lamp próżniowych; pamięci operacyjne na bębnach magnetycznych, pamięci zewnętrzne na taśmach i bębnach magnetycznych; duże rozmiary, skomplikowana budowa, ogromna liczba części, wielkie zużycie energii, duża awaryjność, liczna, specjalizowana obsługa, droga, jednostkowa produkcja; znikome, ograniczone wykorzystanie.

II generacja (1954-1960) – maszyny zbudowane z tranzystorów; pamięci operacyjne rdzeniowe (ferromagnetyczne), pamięci zewnętrzne na taśmach i dyskach magnetycznych; zdecydowane zmniejszenie rozmiarów, pewne uproszczenie budowy, zmniejszenie liczby części, zmniejszenie zużycia energii, obniżenie awaryjności, pojawienie się produkcji masowej; zróżnicowanie wykorzystania spowodowane rozwojem oprogramowania.

III generacja (1960-1973) – maszyny zbudowane z półprzewodnikowych układów scalonych; pamięci operacyjne w większości oparte o pamięci rdzeniowe (ferromagnetyczne), pamięci zewnętrzne – głównie dyski magnetyczne i niekiedy taśmy, zwłaszcza do archiwizowania; dalsze zmniejszenie gabarytów, zużycia energii, awaryjności, która zaczyna się przenosić z jednostki centralnej na urządzenia zewnętrzne; dalsze zmniejszenie kosztów związane z produkcją masową, powstanie maszyn różnej wielkości przeznaczonych do realizacji różnych zadań (duże komputery i minikomputery); dynamiczny rozwój oprogramowania i zastosowań, wzmagający rozwój sprzętu.

IV generacja (1974-1992) – sprzęt budowany jest z układów scalonych o dużej skali integracji (LSI); pamięci operacyjne – z układów scalonych typu (LSI), pamięci masowe na dyskach i dyskietkach magnetycznych; powstaje mikrokomputer; produkcja tania, masowa przeznaczona dla indywidualnego odbiorcy, sięgająca oprócz zastosowań przemysłowych i biurowych w inne sfery działalności człowieka; znaczne zmniejszenie kosztów przetwarzania, duża łatwość nauki i obsługi maszyn, powszechna dostępność i zastosowanie; różne rodzaje komputerów do wykonywania różnych działań (superkomputery, duże, średnie komputery, mini- i mikrokomputery), zdecydowane zmniejszenie awaryjności.

V generacja (od 1992 r.) – sprzęt zbudowany z układów scalonych bardzo dużej skali integracji (VLSI); z takich samych układów (VLSI) oraz nadprzewodników budowane są pamięci operacyjne; do obsługi pamięci zewnętrznych używa się dysków optycznych i dysków magnetycznych; dalsza miniaturyzacja, zwiększenie szybkości i mocy obliczeniowej procesorów, powstawanie struktur wieloprocesorowych i komputerów neuronowych; powszechne łączenie komputerów w sieci, przekształcanie komputera w medium komunikacyjne w związku z rozwojem wielkich sieci, szczególnie Internetu, znaczne ułatwienia w posługiwaniu się sprzętem wynikające ze zmian technologicznych i oprogramowania; powszechne współdziałanie komputerów z różnego rodzaju sprzętem, w tym służącym do rozrywki i wypoczynku.

Źródło: http://www.eduteka.pl/doc/generacje-komputerow

Generacje Komputerów
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *